*

Základní škola

Vzdělávací kurzy jsou přizpůsobené věku žáků. Výuka probíhá formou prezentací, kde se kombinují různé druhy výuky tak, abychom udrželi pozornost žáků. Nepostradatelnou částí výuky jsou praktická cvičení. V programech je zakomponována prevence bezpečnosti tak, aby byla přirozenou součástí všech příběhů a odpovídala věku dětí, žáků, studentů. Dále se zaměřujeme i na rizika úrazu při sportu, bezpečnostní prvky a ochranné pomůcky. Během přednášky řešíme s žáky, jakým pohybovým aktivitám se konkrétně věnují a jak se chrání před případným úrazem. Při tvorbě kurzů byl kladen důraz na to, aby obsahovaly co nejvíce témat z RVP a ŠVP. Kurzy splňují preventivní program škol vyžadovaný MŠMT. 
Programy lze využít i pro školní družiny (odpolední program), důležitá je spolupráce s vychovateli a vedením školy. 

------> DOKUMENT - Vzdělávací rámec programů zpracovaný metodičkou Bc. Eliškou Tenklovou <------ 

Druhy použité výuky
  • Metody slovní
  • Metody názorně demonstrační
  • Metody praktické
Formy použité výuky
  • Hromadná (frontální) výuka
  • Skupinová (kooperativní) výuka
  • Samostatná práce žáků a individualizovaná výuka
 

Rádi zapojíme Vaši školu do projektu Zdraví dětem a tím dáme možnost Vašim žákům stát se součástí uznávaného vzdělávacího programu, který jim poslouží pro jejich budoucí život.

------> OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝUKY PROJEKTU ZDRAVÍ DĚTEM <------

Kurzy

Informace pro rodiče (na nástěnku)

Diplomy a omalovánky pro děti

Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.