*

TŘÍDNÍ KLIMÁČEK – KLIMÁČEK II. a – první stupeň základní školy

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA (základní školy)

Program trvá 4 vyučovací hodiny (jedna lektorka) a vyžaduje aktivní účast třídního učitele po celou dobu programu. Z důvodu efektivity programu je doporučena maximální účast žáků ve třídě a 15 minutové konzultace před a po konci programu.
TŘÍDY NELZE SLUČOVAT, VZDY MUSÍ BÝT ŽÁCI A JEJICH TŘÍDNÍ UČITEL!!!

Program byl vytvořen ve spolupraci se školním psychologem Mgr. Tomášem Tenklem.

Kurz Klimáček je posilujícím kurzem pro zdravé a bezpečné klima v kolektivu. Kurz je možné realizovat kdykoliv během roku. Jedná se o preventivní program, který má za cíl:

  • Znovuobnovení bezpečného a zdravého klima v kolektivu,
  • rozvoj a upevnění bezpečného a zdravého klima kolektivu.

Klimáček je zážitkový kurz pro první až deváté ročníky základních škol. Aktivity jsou připravené na míru pro každý ročník. 

 

Je rozdělen do třech bloků:

  • blok 8:00 – 9:00 hodin
  • 9:00 – 9:15 – přestávka
  • blok 9:15 – 10:15 hodin
  • 10:15 – 10:30 – přestávka
  • blok 10:30 – 11:30 hodin

Klimáček je kurz, který realizujeme přímo u vás ve škole. Je možné využít prostoru třídy, tělocvičny nebo (když počasí dovolí) venkovní prostory školy.

Hodiny vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním.


Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.