*
V rámci unikátního projektu Zdraví dětem
neziskové organizace ZkusToZdrave.cz, z.s.
vzděláváme děti zábavnou formou
na mateřských, základní, středních
školách a gymnáziích v ČR.

Ve školním roce 2022/2023
jsme oslovili 2331 škol,
odpřednášeli 1620 hodin,
které absolvovalo 13920 žáků.

Způsoby propojení projektu Zdraví dětem se školními aktivitami v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. Poruchy příjmu potravy jsou závažná psychická onemocnění, jsou léčitelné, ale čím dříve člověk léčbu vyhledá, tím větší má na uzdravení šanci. Porucha příjmu potravy se nejčastěji objevuje během dospívání, adolescence, ale může se rozvinout i v pozdějším věku nebo naopak v dětství. Tady bývá nejúčinnější formou ochrany dítěte primární prevence, která se uplatňuje ve školách a školních zařízeních.

Přednášky jsou určena pro rodiče, kterým není zdraví jejich dětí lhostejné. Naučí je základy zdravého stravování, orientaci ve složení výrobků a zaměříme se na reklamní triky, které podporují nezdravé stravovací návyky dětí. To vše ve spolupráci se školou a učiteli. Společně bojujeme proti dětské obezitě a nezdravému životnímu stylu. Připojte se k našemu projektu a zajistěte zdravější život vlastním dětem.

Vzdělávací program si klade za cíl naučit pedagogy, jak dětem, žákům a studentům přiblížit informace o výživě na MŠ, ZŠ a SŠ. Motivovat děti ke změně životního stylu, upřednostňování zdravých potravin, orientace ve složení potravin na obalech výrobků. Nedílnou součástí projektu je výchova dětí k pohybu, sledování pitného režimu a mnoho dalších témat. Ucelená představa pedagoga o tom, jak je zdravá výživa pro člověka důležitá, umožňuje efektivnější předávání získaných poznatků dále dětem.

Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.