*

TŘÍDNÍ KLIMÁČEK – ADAPTAČNÍ DEN I. – první třída základní školy

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA (základní školy)

Program trvá 4 vyučovací hodiny (jedna lektorka) a vyžaduje aktivní účast třídního učitele po celou dobu programu. Z důvodu efektivity programu je doporučena maximální účast žáků ve třídě.
TŘÍDY NELZE SLUČOVAT, VZDY MUSÍ BÝT ŽÁCI A JEJICH TŘÍDNÍ UČITEL!!!

Program byl vytvořen ve spolupraci se školním psychologem Mgr. Tomášem Tenklem.

Adaptační den pro první třídy

nové prostředí, noví spolužáci, nová paní učitelka nebo pan učitel, nová pravidla. Začátek školní docházky může být pro mnoho dětí a rodičů stresujícím obdobím. Náš kurz pro první ročníky je ideálním startovacím zážitkem pro kolektivy a jejich pedagogy.

 

Hlavní cíle:

  • Žáci a žákyně prožijí společný úspěch
  • žáci a žákyně formou hry upevní (objeví) své osobní hranice
  • žáci a žákyně prožijí pozitivní interakci s třídním učitelem/kou.

Vnímáme důležitost rovných příležitostí ve vzdělávání pro žáky a žákyně. Z toho důvodu je kurz připraven jednodenní a v prostorách školy. Kurz je tak finančně dostupný pro všechny žáky a žákyně. 

Kurz je rozdělen do 4 bloků a je realizován v prostorách školy, nejlépe ve venkovních prostorách. Vše záleží na individuální domluvě lektora se školou. Hodiny vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním.


Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.