*

TŘÍDNÍ KLIMÁČEK – ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA II. – druhý stupeň základní školy

Akreditace MŠMT  vzdělávací kurz ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA II. (druhý stupeň základních škol)

Program trvá čtyři vyučovací hodiny (jedna lektorka) a vyžaduje aktivní účast třídního učitele po celou dobu programu. Z důvodu efektivity programu je doporučena maximální účast žáků ve třídě a 15 minutové konzultace před a po konci programu. 
TŘÍDY NELZE SLUČOVAT, VZDY MUSÍ BÝT ŽÁCI A JEJICH TŘÍDNÍ UČITEL!!!

Program byl vytvořen ve spolupraci se školním psychologem Mgr. Tomášem Tenklem.

To, co nazýváme Třídní klima je stále se měnící a vyvíjející soubor vnímání, prožívání, reagování subjektivních hodnocení a emocí spolutvůrců klimatu, což jsou žáci a pedagogové, především třídní učitel.

Náš program je zaměřený na zdravý vývoj třídního klimatu a utváření zdravých vztahu mezi žáky a třídním učitelem. Posilování emoční inteligence žáků a třídního učitele, rovněž podpora pozitivní interakce v třídním kolektivu. To jsou priority, které se staly stavebním kamenem našeho programu.

Zdravé třídní klima je nejefektivnější prevencí sociálně patologických jevů, které se mohou ve školním prostředí objevit. Ve Zdravém třídním klima se vytváří bezpečné prostředí pro žáky. Zdravé třídní klima má také velmi pozitivní vliv na edukaci.

 

Program:
 • Je rozdělen na 4 bloky (4 vyučovací hodiny)
  • 1. blok: Brainstorming na téma Klima třídy. Co je Klima třídy, kdo je jeho tvůrcem, jak můžeme Klima třídy ovlivňovat, co potřebují spolutvůrci Klimatu třídy k tomu, aby mohli pracovat na Zdravém klimatu třídy?...
  • 2. blok: Žáci společně s třídním učitelem osvojí dovednost předávání individuální a skupinové pozitivní zpětné vazby, ucelí si přehled o svých pozitivních dovednostech a vlastnostech. Metody práce jsou skupinová spolupráce a komunikace v kruhu. Žáci si vymezí vlastní hranice, prozkoumají území své komfortní zóny a seznámí se s hranicemi svých spolužáků a naučí se je respektovat.
  • 3. blok: S využitím metod zážitkové pedagogiky formou skupinové práce si žáci vyzkouší kooperovat v obtížné fyzicky znevýhodněné situaci.
  • 4. blok: Žáci s třídním učitelem vytvoří autentický autorský projekt, který bude posilovat kolektivní soudržnost a vyzdvihovat pozitivní vlastnosti a dovednosti žáků a třídního učitele.
 • Konzultace před i po programu s třídním učitelem
 • Předem je konzultován program a participace třídního učitele při programu
 • Po je konzultován průběh programu, evaluace je garantována do týdne po konci programu
 • Program je vytvořen pod dohledem dětského psychologa, s ohledem na věkovou skupinu
 • Při vytváření programu jsou použity moderní metody práce s kolektivy
 • Program vždy vedou kvalifikovaní a proškolení lektoři
 • Konzultace s třídním učitelem

 

Cíle programu:
 • Nastartování či prohloubení pozitivní interakce mezi žáky v kolektivu a s třídním učitelem.
 • Podpora soudržnosti kolektivu.
 • Podpora efektivní komunikace v rámci kolektivu.
 • Posilování emoční inteligence žáků.

Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.