*

TŘÍDNÍ KLIMÁČEK – ADAPTAČNÍ DEN II. – šestá třída základní školy

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA (základní školy)

Program trvá cca 6 vyučovacích hodin (jedna lektorka) a vyžaduje aktivní účast třídního učitele po celou dobu programu. Z důvodu efektivity programu je doporučena maximální účast žáků ve třídě.
TŘÍDY NELZE SLUČOVAT, VZDY MUSÍ BÝT ŽÁCI A JEJICH TŘÍDNÍ UČITEL!!!

Program byl vytvořen ve spolupraci se školním psychologem Mgr. Tomášem Tenklem. 

S příchodem na druhý stupeň čekají žáky a žákyně změny na které se musí adaptovat. Ke všem změnám, které přináší druhý stupeň základní školy se také v některých případech přidá proměna kolektivu (odchod některých spolužáků na gymnázia, nově příchozí spolužáci a především nový třídní učitel). Náš kurz počítá se všemi těmito změnami a je připravený tak, aby veškeré změny v kolektivu byly kolektivem co nejefektivněji přijaty.

 

Hlavní cíle:

 • Pozitivní interakce napříč kolektivem a s třídním učitelem/kou
 • přijetí procesu změny
 • prohloubení vztahů/seznámení se v kolektivu
 • zvládání zátěžových situací.

Vnímáme důležitost rovných příležitostí ve vzdělávání pro žáky a žákyně. Z toho důvodu je kurz připraven jednodenní a v prostorách školy. Kurz je tak finančně dostupný pro všechny žáky a žákyně.

 

Kurz je rozdělen do 4 bloků:

 • blok 8:00 – 9:30 hodin
 • 9:30 – 9:45 hodin – přestávka
 • blok 9:45 – 11:30 hodin
 • 11:30 – 12:30 – pauza na oběd a odpočinek
 • blok 12:30 – 13:15 hodin
 • 13:15 – 13:30 – přestávka
 • blok 13:30 – 14:30 hodin

Kurz realizujeme v prostorách školy, nejlépe ve venkovních prostorách. Vše záleží na individuální domluvě mezi lektorem a školou. Hodiny vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním.


Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.