*

O nás

Představení neziskových organizací

Rádi bychom vám představili neziskové organizace ZkusToZdrave.cz, z.s. a ZkusToZdrave z.s. Jejich hlavním posláním je zaměřit se na boj s  dětskou obezitou, rizikové chování mládeže a poruchy příjmu potravy.

Program těchto organizací je společným dílem nás, tedy Mgr. Hany Kaňkové a Mgr. Jana Kaňky. V  rámci našeho učitelského povolání máme možnost vidět tato riziková chování v praxi u velkého množství žáků a studentů v rámci ČR. 

 


Představení projektu Zdraví dětem

Projekt Zdraví dětem je zaměřený na boj s dětskou obezitou a poruchy příjmu potravy. Jedná se o přednášky, kurzy akreditované MŠMT, vytvořené za pomoci odborných pedagogických pracovníků pro danou oblast a určitou věkovou skupinu dětí a mládeže. Součástí projektu jsou kurzy zaměřené na školní klima ve třídě. Při tvorbě přednášek jsme využili spolupráce s dětskými nutričními poradci, školními psychology, metodiky primární prevence, pedagogicko-psychologickými poradnami, učiteli z mateřských, základních a středních škol. Součástí programu jsou i odborníci na tělovýchovu a sport. Projekt je určen pro skupinu dětí, žáků, studentů od 3 do 19 let. 

Obsahuje:

Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.