*

STAŇ SE HRDINOU – SPORTUJ S CITEM, JEZDI S ROZUMEM A POMÁHEJ SRDCEM – první a druhý stupeň ZŠ

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz STAŇ SE HRDINOU  PREVENCE ÚRAZŮ NA ZŠ.

Přednáška pro žáky 3. až 9. třídy, trvá 2 x čtyři vyučovací hodiny (jedna lektorka) a je rozdělena do dvou dnů.
Kurz Staň se hrdinou lze hradit ze šablon z varianty osobnostně sociálního rozvoje pedagogů.

Unikátní program zaměřený na chování dětí v rizikových situacích, konkrétně na základy první pomoci při běžných úrazech (volnočasové aktivity, sport atd.). Nejedná se však o klasickou první pomoc, ale o ucelené postupy, jak se při jednotlivých krizových situacích zachovat.

Program byl vytvořen, jako společný projekt pedagogů, metodiků primární prevence, dětských psychologů a lékařů, ve spolupráci se Zdravotnickou záchranou službou Jihočeského kraje.

Hlavní myšlenkou projektu Staň se hrdinou je předat dětem odpovídající informace tak, aby věděly, jak se zachovat v život ohrožujících situacích. Cílem je vychovat budoucí generaci dospělých, která v případě potřeby dokáže zachránit život.

ANONYMNÍ DOTAZNÍK: Váš názor nás zajímá, pomozte nám program neustále zdokonalovat, každý nápad se počítá.

Anotace:

Program zaměřený na rizikové chování při sportu, volnočasových aktivitách a pravidla první pomoci se zaměřením na základní postupy v záchraně zraněného (nejedná se přímo o první pomoc).

V prvních třech hodinách se věnujeme sportům, volnočasovým aktivitám a rizikovému vlivu sociálních sítí na každého z nás. Sport ukazujeme prostřednictvím třech hlavních postav, které nám jednotlivá odvětví představují. Nezapomínáme na pravidla bezpečnosti, ochranné pomůcky a pozitivní vliv pohybu na naši psychiku a zdraví. Čtvrtá hodina je věnována konzultacím, otázkám a odpovědím všech zúčastněných posluchačů.

V následujících třech hodinách přecházíme k rizikovým situacím a nejčastějším úrazům.

Nejedná se však přímo o první pomoc, ale o ucelené postupy, jak při úrazech postupovat, konkrétně se zaměřením na dětskou populaci. Zúčastněné učitele naučíme nové metody, jak vysvětlit svým žákům základní a nejdůležitější kroky při záchraně zraněného. Nikdy neutíkat od zraněného, ale zavolat vždy pomoc (volat 155, použít aplikaci Záchranka, přivolat dospělého v okolí). Myslet vždy na vlastní bezpečnost (neskákat pro tonoucího do jezu, řeky, propadlého ledu …). V rámci našich seminářů není cílem věnovat se přímo první pomoci. Obrovský přínos vidíme v zapojení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje do našeho programu. Jejich zkušenosti a nápady pro nás byly při vytváření tohoto semináře velikým přínosem a inspirací. Účastníci si osvojí postupy záchrany přesně podle aktuálně užívaných metod. Informace, které se k první pomoci dříve vyučovali se v dnešní době už často liší. Vidíme v tomto programu obrovský potenciál, jak dnešní společnost připravit na nečekané, život ohrožující situace, do kterých se může dostat kdokoliv z nás. Jedná se o metody, které zachraňují lidské životy, aniž bychom přitom museli vzpomínat na základy první pomoci.

 

Osnova programu:
 1. Hodina
 1. Hodina
 • Volnočasové aktivity (kolo, in-line, skateboard, snowboard, longboard, koloběžka, elektrokoloběžka, parkour...)
 • Zásady bezpečného chování při volnočasových aktivitách
 • Rizikové chování na silnici, stezce, sjezdovce
 • Bezpečnostní ochranné prvky
 • Prevence – předcházení úrazů
 1. Hodina
 • Problematika života na sociálních sítí versus realita
 • Online svět a jeho vliv na pohybové aktivity
 • Ukázka třech životních příběhu hlavních postav našeho programu v souvislosti s jejich sportovními aktivitami
 • Jak dokáže život na sociálních sítích “předělat” úspěšného sportovce v youtubera

 1. Hodina
 1. Hodina
 • Metody první pomoci při záchraně zraněného
 • Záchranná linka 155
 • Aplikace Záchranka a její použití v praxi
 • Komunikace se záchranáři (co by měli žáci při komunikaci sdělit, nejlepší postup přizpůsobený věku žáků)
 1. Hodina
 • Pravidla bezpečnosti a první pomoci speciálně sestavená pro žáky základních škol
 • Jak se zachovat při úraze
 • První pomoc při topení, pádu, zásahu elektrickým proudem, popálení
 • Postupy, jak má zareagovat žák, aby co nejlépe pomohl v rámci jeho fyzických i psychických možností
 1. Hodina
 • Pravidla první pomoci přizpůsobená věku a počtu účastníků (větší počet zraněných, větší počet „záchranářů“)
 • Zastavení krvácení
 • Scénka – úraz (pád), aplikace všech získaných poznatků v praxi
 • Ukázkové telefonáty připravené ve spolupráci se Zdravotnickou záchranou službou Jihočeského kraje
 • Kompletní galerie videí výjezdů a zásahů ZZS JčK na Youtube

 1. Hodina
 • BanalFatal! - když banální úraz způsobí fatální následky
 • Česká asociace paraplegiků CZEPA
 • Konzultace
 • Otázky a odpovědi 

Ukázka sanitního vozu ZZS, více v programu

Kurz Staň se hrdinou lze hradit ze šablon z varianty osobnostně sociálního rozvoje pedagogů. Kurz se zaměřuje na metodickou připravenost pedagogů v oblasti sportů a volnočasových aktivit, zvláště s přihlédnutím k prevenci úrazovosti a k základním postupům v záchraně zraněných dětí/žáků. Pedagogové se naučí nové metody, jak vést žáky k prevenci úrazovosti a jak převést poskytnutí první pomoci v různých životních situacích na žáky.

Výklad osobnostně sociálního rozvoje pedagogů v šablonách:

Osobnostně sociální rozvoj Vzdělávání zaměřené na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Osobnostní a sociální rozvoj v sobě zahrnuje: 

 • didaktické schopnosti (vhodné vyučovací metody, metodická připravenost);
 • pedagogický takt (emoční inteligence pedagogického pracovníka, schopnost emoční podpory);
 • expresivní schopnosti (srozumitelné vyjadřování, komunikativnost);
 • organizační schopnosti a koučink (schopnosti rozhodování a řešení konfliktů, stanovování a dosahování vlastních profesních i osobních cílů), pro vedoucí pracovníky řízení a management školy;
 • mentorink (zvyšování lektorských a mentorských kapacit pedagogických pracovníků, cílem je získat, procvičit či zdokonalit dovednosti účastníků předávat své zkušenosti jiným pedagogům);
 • schopnost sebereflexe (nadhledu nad vlastní prací);
 • protipředsudkové vzdělávání;
 • prevence syndromu vyhoření.

 

Program byl vytvořen ve spolupráci s odborníky a speciálně připraven pro potřeby dětí a mládeže. 
Mgr. Hana Kaňková, Mgr. Jan Kaňka
– tým pedagogů
Mudr. Ivana Prollová
 – odborník na tělovýchovu a sport pro děti a mládež 
Mudr. Bc. Michaela Štěchová – lékařka na ARO, výjezdový lékař v záchranné službě Jihočeského kraje
Mgr. Vít Somr – školní metodik primární prevence
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje – Lada Hornychová, Bc. Michal Rozum, DiS.
Psychosociální intervenční služba ZZS JčK – PhDr. Fajtlová Zuzana, DiS.
Vodní záchranná služba ČČK – Ing. Milan Bukáček
Horská záchranná služba Šumava
 – Bc. Michal Janďura
Letecká záchranná služba Jihočeského kraje – Kryštof 13
Jihočeská záchranná brigárada kynologů – Ing. Pavel Troller
Aplikace Záchranka
Česká asociace paraplegiků CZEPA (BanalFatal!)
Nadační fond Kryštůfek


Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.