*

Mateřská škola

Vzdělávací kurzy jsou přizpůsobené věku dětí. Výuka probíhá formou pohádkových příběhů, kde se kombinují různé druhy výuky tak, aby jsme udrželi dětskou pozornost. V programech je zakomponována prevence bezpečnosti tak, aby byla přirozenou součástí všech příběhů a odpovídala věku dětí, žáků, studentů. Dále se zaměřujeme i na rizika úrazu při sportu, bezpečnostní prvky a ochranné pomůcky. Během přednášky řešíme s žáky, jakým pohybovým aktivitám se konkrétně věnují a jak se chrání před případným úrazem. Při tvorbě kurzů byl kladen důraz na to, aby obsahovaly co nejvíce témat z RVP a ŠVP. Kurzy splňují preventivní program škol vyžadovaný MŠMT.  

------> DOKUMENT - Vzdělávací rámec programů zpracovaný metodičkou Bc. Petrou Křížkovou <------

Dílčí vzdělávací cíle
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět 
Druhy použité výuky
 • Metody slovní
 • Metody názorně demonstrační
 • Metody praktické
Formy použité výuky
 • Hromadná (frontální) výuka
 • Skupinová (kooperativní) výuka
 • Samostatná práce žáků a individualizovaná výuka
 

Rádi zapojíme Vaši školu do projektu Zdraví dětem a tím dáme možnost Vašim dětem stát se součástí uznávaného vzdělávacího programu, který jim poslouží pro jejich budoucí život.

------> OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝUKY PROJEKTU ZDRAVÍ DĚTEM <------

Kurzy

Informace pro rodiče (na nástěnku)

Diplomy a omalovánky pro děti

Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.