*

Vaše ohlasy


Základní škola Suché Lazce, Opava
Velmi pěkně připraveno, hezky podáno. Časté zapojování, otázky, spolupráce s přednášejícím.
Mateřská škola Jakartovice
Děti se zapojovaly a prohloubily znalosti. Vše bylo zábavnou dětskou formou podáno, děti se aktivně zapojovaly, obsah je moc bavil.
Mateřská škola Slunečnice, Krnov
Děti se dozvěděly nové informace a zopakovaly již známé. Projekci hodnotíme velice kladně, všechny děti viděly plyšová zvířátka a vyzkoušely si nové cviky. Obsah byl vhodný pro věk dětí.
Základní škola Kotvrdovice
Žáci si mohli velice zajímavou formou upevnit a rozšířit znalosti o zdravém životním stylu. Obsah přednášek byl pojat velice zajímavou a hravou formou, přizpůsoben pro děti mladšího školního věku. Nadšeně spolupracovali, hlásili se a odpovídali. Se zájmem se zapojovali do společných her.
Základní škola Popice
Téma bylo vhodně zvoleno, hezká forma vhodná pro děti – reagovaly přirozeně, zapojily se do programu, odpovídaly na otázky a plnily úkoly.
Základní škola Otice
Prolínala se pohádka s otázkami i s pohybem – to je pro děti důležité. Dětem se projekt líbil. V sebereflexi hodinu chválily. Odnesly si poučení, jak zdravě žít.
Mateřská škola Žábčice
Děti si zopakovaly poznatky z loňska a získaly poznatky nové. Obsah přednášek měl vše potřebné – opakování, upevňování a získání nových poznatků ze světa zvířat.
Mateřská škola Slup, okres Znojmo
Hodina byla pro děti poučná, obsah přednášek byl poutavý a zajímavý. Děti byly pozorné, aktivní a spolupracovaly s lektorkou.
Mateřská škola Strachotice
Obsah přednášek splňoval účel přednášky, děti přednáška zaujala a se zájmem s lektorkou spolupracovaly.
Mateřská škola Valtrovice
Hodina byla pro děti 100% přínosem. Obsah se nám líbil. Zrovna jsme v MŠ probírali stejné téma (ovoce/zelenina/les/farma). Děti se zájmem vnímaly projekci a v hodině pěkně spolupracovaly.

Přidat hodnocení
Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.