*

JAK JEL ZDRAVÍK DO ZOO – děti 4 - 5 let

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM I. (děti 4 - 5 let)

Přednáška pro mateřské školy trvá dvě vyučovací hodiny (jedna lektorka) a je přizpůsobena věku dětí. Důraz je kladen na zábavnost a maximální zapojení žáků do výuky. 

Cílem kurzu je naučit děti rozeznávat exotická zvířata a poznávat stravu kterou se živí. Hlavním hrdinou je papoušek Ara Arakanga, který provádí děti celou zoologickou zahradou. Pohádka vytváří pozitivní vztah ke zvířátkům a přírodě a děti si uvědomí rozdíl ve stravování zvířat (býložravci, masožravci, všežravci). Klade důraz na stravování člověka (všežravce) a jeho chování v přírodě. Příběh je vytvořen tak, aby děti učil spolupracovat, rozvíjet představivost a zábavnou formou učí děti ohleduplnosti k sobě, kamarádům, zvířátkům a přírodě. Příběh obsahuje mnoho pohybových aktivit, říkadel a básniček.

 

 

Hlavní body kurzu
 • Les – pravidla chování v lese
 • Seznámení se se zoologickou zahradou – která zvířata tam žijí
 • Hry zaměřené na poznávání exotických zvířat
 • Hry, které naučí děti dělit zvířata na býložravce, masožravce, všežravce
 • Pohybová aktivita zaměřená na seznámení dětí se životem exotických zvířat
 • Cvičení – děti předvádí zvířátka ze ZOO
 • Aktivity zaměřené na představivost dětí
 • Základy zdravého stravování člověka ve srovnání se stravou zvířat
 • Důležitost pravidelného pohybu člověka ve srovnání se zvířatky
 • Volnočasové aktivity
 • Adopce popouška Ara Arakanga Zdravíkem a Jedlíkem v Táborské ZOO
 • Certifikát adopce
 • Pravidla adopce v ZOO

Přednáška je interaktivní, pravidelně se střídá klidová a pohybová část, čímž jsou děti vtaženy do pohádkového příběhu a tak je udržena pozornost dětí. Hodiny vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním.

Na konci kurzu dostávají děti diplomy a letáky doporučující sportovní aktivity.


Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.