*

TŘÍDNÍ KLIMÁČEK – KLIMÁČEK I.

Akreditace MŠMT  vzdělávací kurz ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA (mateřské školy)

Program trvá 2 vyučovací hodiny (jedna lektorka) a vyžaduje aktivní účast třídního učitele po celou dobu programu. Z důvodu efektivity programu je doporučena maximální účast žáků ve třídě.
TŘÍDY NELZE SLUČOVAT, VZDY MUSÍ BÝT ŽÁCI A JEJICH TŘÍDNÍ UČITEL!!!

Program byl vytvořen ve spolupraci se školním psychologem Mgr. Tomášem Tenklem.

Program Klimáček je určen pro kolektivy dětí předškolního věku. Program využívá prvky zážitkové pedagogy a zábavnou a hravou formou si děti prohloubí dovednosti potřebné ke zdravé komunikaci ve skupině vrstevníků, porozumění pravidel týkající se chování ve skupině a správné formulaci vlastních potřeb. Časová dotace programu je 90 minut rozdělených do dvou bloků po 45 minutách. 

 

Hlavní cíle:

  • Získání/prohloubení dovedností pro zvládnutí přechodu z mateřské do základní školy
  • Zdokonalení individuálního projevu dětí
  • Zdokonalení komunikace v rámci skupiny

Program je možné realizovat ve vnitřních i venkovních prostorách mateřské školy. Hodiny vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním.


Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.