*

STAŇ SE HRDINOU – KAMARÁDI POJĎTE S NÁMI, POMÁHEJME VŠEM VŽDY RÁDI – MŠ

Program je koncipován jako startovací kurz pro děti na mateřské škole (předškoláci), kde se na ZŠ a SŠ program postupně rozšiřuje.

Nově připravované projekty, které vznikají, jako reakce na program Staň se hrdinou pro ZŠ a SŠ. Na základě ohlasů, ze stran žáků a učitelů jsme se rozhodli vytvořit programy také pro předškoláky. Jedná se o dva projekty, které jsou tzv. předstupněm již zmiňovaného programu pro starší děti. Jsou připravovány ve spolupráci s MŠ, tím pádem šité malým dětem přímo na míru.  Předškoláci se seznámí s našimi hrdiny, jejichž prostřednictvím získají povědomí o možných úrazech a nebezpečných nástrahách jak v letních, tak zimních měsících. Uvědomí si, že je třeba dbát nejen na svou vlastní bezpečnost, ale i bezpečí svých kamarádů a sourozenců.

Vzdělávací program je rozdělen do tří samostatných příběhů: 1) Letní příběh 2) Zimní příběh 3) Celoroční příběh

Ukázka programu - letní příběh

Ukázka programu - celoroční příběh

Ukázka programu - zimní příběh

Formou zábavných pohybových aktivit a říkanek si osvojí důležitá telefonní čísla a jednotlivé postupy při úrazech. Činnosti jsou sestaveny tak, aby se děti naučily správně reagovat na dané situace tím, že si vše prožijí. Využíváme metody zážitkové pedagogiky, která se nám velice osvědčila u všech dosavadních projektů. 

 

Záměry projektu
  1. Získat povědomí o prevenci úrazů při sportovních aktivitách-eliminace rizika úrazu „Sportuj s citem“
  2. Osvojit si zásady bezpečného chování v souvislosti s ochranou vlastního zdraví „Chovej se (jezdi) s rozumem“
  3. Vytvářet elementární povědomí o tom, jak se zachovat – v případě ohrožení zdraví či života druhého tzn. vědět, co dělat, na koho se obrátit. Tato kompetence, by se dala nejvýstižněji nazvat „Pomáhej srdcem“

Právě tato kompetence („Pomáhej srdcem“je nejvyšší prioritou a hlavním smyslem celého projektu.

 

Příběhem provádí děti Kryštůfek záchranář (Plyšová hračka Kryštůfka záchranáře má v této činnosti klíčovou roli. Pomáhá zraněným a nemocným dětem na palubách sanitních vozů, snižuje jejich úzkost a obavy. Stejně působí i v situaci, kdy se dítě ocitne na urgentním příjmu v nemocnici. Důležité při tom je, že souběžně ulehčuje práci samotným záchranářům, doktorům i zdravotnickému personálu, protože s pomocí hračky lze mnohdy snadněji navázat potřebný kontakt s dítětem a získat jeho spolupráci při vyšetřování či ošetřování náhle vzniklého onemocnění či traumatu).
Kryštůfka najdete na ZZS v ČR, vždy je připraven pomáhat dětem v nouzi :)

Edukační nabídka

Příběhy i edukační nabídka cílí nejen na rozvoj kompetencí komunikativních, poznávacích, činnostních, ale akcentuje zejména rozvoj kompetencí k řešení problémů a prioritně pak rozvoj sociálně-personálních kompetencí, zejména sociální citlivosti a vnímavosti, vzájemné ohleduplnosti a tolerance s důrazem na schopnost empatie. Vše je v souladu s požadavky RVP PV.

Empatie je základním předpokladem rozvoje emoční a sociální inteligence. A právě rozvinutá schopnost empatického chování vůči druhému, je základním předpokladem toho, že dítě nebude lhostejné a nevšímavé ke svému okolí, ale naopak, že v případě potřeby bude schopné projevit účast a ochotu pomoci!  Všechny hry a aktivity mají proto prosociální charakter a podporují vzájemnou kooperaci a spolupráci dětí. 

Věříme, že se vám bude náš nový programy líbit stejně, jako nám.

Program je tvořen ve spolupráci s odborníky a speciálně připraven pro potřeby dětí. 
Mgr. Hana Kaňková, Mgr. Jan Kaňka
– tým pedagogů
Bc. Petra Křížková 
– odborný poradce pro předškolní pedagogiku
Mudr. Ivana Prollová – odborník na tělovýchovu a sport pro děti a mládež
Mgr. Vít Somr 
– školní metodik primární prevence
ZZS JčK 
– Lada Hornychová, Bc. Michal Rozum, DiS.
ZZS JčK, psychosociální intervenční služba – PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS.
Vodní záchranná služba ČČK 
– Ing. Milan Bukáček
Horská záchranná služba Šumava
 – Bc. Michal Janďura
Letecká záchranná služba Jihočeského kraje – Kryštof 13
Jihočeská záchranná brigárada kynologů – Ing. Pavel Troller
Aplikace Záchranka
Nadační fond Kryštůfek


Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.