*

ZDRAVÍK A ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA – děti 3 - 5 let

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM I. (děti 3 - 5 let)

Přednáška pro mateřské školy trvá dvě vyučovací hodiny (jedna lektorka), je přizpůsobená věku dětí a důraz je kladen na zábavnost a maximální zapojení žáků do výuky. 

Cílem kurzu je vysvětlit dětem, jaká zvířátka žijí na farmě, v lese, u rybníka, ve vodě… Naučit děti zvířátka rozeznat a správně je zařadit (obrázky zvířat umístit na vyznačené místo, kde žijí). Děti si osvojí názvy zvířat pro samce, samici a mládě. Uvědomí si, jak je důležité chránit přírodu a neznečišťovat ji. V rámci her napodobují pohyby zvířat a získávají informace o tom, čím se živí.

 
Hlavní body kurzu
 • Zvířátka na farmě (osvojení názvů zvířat, pojmenování samce, samice a mláďat)
 • Děti si uvědomí, jak se zvířata dorozumívají a dovedou je napodobit, naučí se základním pravidlům manipulace a komunikace se zvířaty
 • Zvířátka v lese (cílem je seznámit děti s volně žijícími zvířaty, naučit je chránit a neznečišťovat přírodu, uvědomit si, kde zvířata žijí a co je jejich potravou)
 • Jak se chovat v přírodě a jak ji chránit
 • Zvířátka ve vodě (děti se naučí rozpoznávat ryby a uvědomí si, které ryby jsou sladkovodní/mořské)
 • Zvířátka u vody, v zemi, hmyz
 • Důraz kladen na to, jak se v přírodě správně chovat
 • Hry – opakují se nově naučené poznatky (obrázky zvířat dát správně na místo představující farmu/les/rybník)
 • Hra – skládání puzzle se zaměřením na barvy a tvary (na druhé straně zvířátko, ryba)
 • Pojmenování zvířat – čím se zvířátka živí a jak se jmenují jejich mláďátka
 • Hra na zvířátka – dítě předvádí zvířátko a ostatní se ho snaží uhodnout

Přednáška je interaktivní, pravidelně se střídá klidová a pohybová část, čímž jsou děti vtaženy do pohádkového příběhu a tak je udržena pozornost dětí. Hodiny vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním.

Na konci kurzu dostávají děti diplomy a letáky doporučující sportovní aktivity.


Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.