*

JAK ZDRAVÍK S JEDLÍKEM POZNÁVAJÍ PŘÍRODU – děti 5 - 7 let (předškoláci)

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM I. (děti 5 - 7 let)

Přednáška pro mateřské školy trvá dvě vyučovací hodiny (jedna lektorka), je přizpůsobená věku dětí a důraz je kladen na zábavnost a maximální zapojení žáků do výuky. 

Cílem kurzu je naučit děti kladnému vztahu k přírodě. Příběh je vytvořen tak, aby děti učil spolupracovat, rozvíjet představivost a zábavnou formou učí děti ohleduplnosti k sobě, kamarádům, zvířátkům a přírodě. Do popředí dáváme důležitost skutečného kamarádství a opravdových (reálných) zážitků před virtuálním světem, kde je člověk ve skutečnosti sám.

 

 

Hlavní body kurzu
 • Les – pravidla chování v lese
 • Seznámení se zvířátky a ptactvem – která zvířata tam žijí
 • Hry zaměřené na poznávání lesa
 • Hry, které naučí děti poznat volně žijící ptactvo
 • Aktivity zaměřené na představivost dětí
 • Skutečné kamarádství x virtuální svět
 • Důležitost pravidelného pohybu člověka na čerstvém vzduchu
 • Volnočasové aktivity
 • adopce popouška Ara Arakanga Zdravíkem a Jedlíkem v Táborské ZOO
 • Certifikát adopce
 • Pravidla adopce v ZOO

Přednáška je interaktivní, pravidelně se střídá klidová a pohybová část, čímž jsou děti vtaženy do pohádkového příběhu a tak je udržena pozornost dětí. Hodiny vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním.

Na konci kurzu dostávají děti diplomy a letáky doporučující sportovní aktivity.


Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.