*

Přednášky pro rodiče a zaměstnance škol

TŘÍDNÍ KLIMÁČEK - pro rodiče a učitele (mateřských, základních a střední škol)
PROGRAM PŘIPRAVUJEME

Zdravé třídní klima je klíčovým prvkem pro úspěšné vzdělávání a rozvoj žáků. Vytvořit pozitivní a podpůrné prostředí ve třídě je úkolem nejen učitelů, ale i rodičů a samotných žáků. Ve spojení těchto tří skupin můžeme dosáhnout efektivního a harmonického vzdělávacího procesu, který přinese prospěch všem zúčastněným stranám.

Rodiče jako podpora:
Rodina má významný vliv na život dítěte, a to včetně jeho školního prostředí. Rodiče by měli být prvními stoupenci zdravého třídního klima a spolupracovat s učiteli, aby podpořili své dítě ve vzdělávání. Důležité je aktivně se zajímat o školní záležitosti svých dětí, komunikovat s učiteli a spolupracovat s nimi na řešení jakýchkoli problémů, které se mohou objevit.

Učitelé jako vzory:
Učitelé hrají klíčovou roli v utváření třídního klima. Jejich přístup k výuce, empatie, porozumění a schopnost rozvíjet pozitivní atmosféru ve třídě jsou rozhodující. Důležité je, aby učitelé vnímali jedinečnost každého žáka, podporovali inkluzi a vytvářeli prostředí, kde se žáci cítí respektováni a slyšeni.

Žáci jako aktivní účastníci:
Žáci mají svůj podíl na utváření třídního klima. Jejich zapojení a spolupráce jsou nezbytné pro vytvoření pozitivního prostředí. Kultivování schopnosti žáků efektivně komunikovat, respektovat rozdíly a spolupracovat s ostatními má pro životní dovednosti dlouhodobý vliv.

Zdravé třídní klima je cenným faktorem pro dosažení pozitivního učebního prostředí. Pracovní vztahy mezi rodiči, učiteli a žáky jsou základními stavebními kameny, které mohou vést k dlouhodobému akademickému úspěchu a celkovému blahobytu všech zúčastněných. Společným úsilím a angažovaností všech zúčastněných stran můžeme dosáhnout třídního prostředí, kde se žáci budou cítit podporováni, inspirováni a připraveni čelit výzvám světa mimo školní dveře.

 
 
STAŇ SE HRDINOU - pro rodiče a učitele (mateřských, základních a střední škol)

Program zaměřený na chování dětí v rizikových situacích. Konkrétně se jedná o úrazy způsobené při volnočasových aktivitách (in -line, cyklistika, skateboard, koloběžka …). V rámci přednášky se zaměřujeme na pravidla bezpečnosti, ochranné pomůcky, aplikaci Záchranka (její instalaci do mobilních telefonů a následné využití v praxi), rizika sociálních sítí a jejich vliv na žáky a dospívající studenty.

Nejedná se o první pomoc, ale o ucelené postupy, jak se v jednotlivých situacích zachovat, abychom co nejrychleji zavolali pomoc a neohrozili zdraví své ani ostatních účastníků. Cílem je naučit dospělé, aby šli dětem příkladem a sami dodržovali pravidla bezpečného chování.

 

 
ZDRAVÍ DĚTEM - přednášky pro rodiče a zaměstnance škol I., II. (mateřské, základní a střední školy)

Rodiče učí své děti základní pravidla zdravého stravování už od malička a jejich děti jí pravidelně a s chutí. Ne vždy tomu však takto je. Mnozí rodiče si neuvědomují důležitost jídla a jednotlivé porce nahradí třeba sušenkou, čokoládovou pochoutkou, nebo bonbóny. Jsou rádi, že děti „něco“ snědly a víc stravování neřeší. V supermarketech pak často nakupují slazené nápoje, nebo dětské „energy drinky“.

Díky našim přednáškám, kterých se účastní děti již od tří let se dozvídáme, že děti společně s rodiči vůbec nejí. Jídlo tak pro ně není důležité. Ani starší děti často vůbec neví, co během dne snědly.

Ovoce a zeleninu jí minimální počet dětí a s věkem se konzumace ještě snižuje. Po rozhovoru s dětmi zjišťujeme, že rodiče ovoce a zeleninu také nechtějí, proto jí téměř nekupují.

Cílem naší přednášky pro rodiče a zaměstnance škol je jejich motivace ke zdravějšímu stravování. Snahou je, aby si rodiče uvědomili, že jsou největším vzorem pro své děti. Učíme je, jak s dětmi o jídle mluvit a na jaké věty a připomínky si dávat pozor. Často stačí, aby tatínek řekl, že chce jídlo bez zeleniny, nebo že mrkev nejí. Děti pak potravinu zavrhnou, aniž by jí vůbec ochutnaly. S tím souvisí i „ošklíbání“ se před (pro rodiče) nedobrým jídlem. Děti pak jen kopírují chování a postoje k jídlu po svých rodičích.

Přednášky pro rodiče a zaměstnance škol trvají dvě vyučovací hodiny (jedna lektorka, jeden program), na konci je prostor pro diskuzi dle požadavku posluchačů.

Programy lze realizovat i distanční formou, zajímavá je zejména aktivní účast celé rodiny jak učitelů, tak rodičů.


 ------> OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝUKY PROJEKTU ZDRAVÍ DĚTEM <------

Obsah přednášky pro rodiče a zaměstnance škol - program I.

 

Obsah přednášky pro rodiče a zaměstnance škol - program II.

Hodiny jsou vždy vedeny zkušenými lektory s pedagogickým a odborným vzděláním.

Pro více informací nás kontaktujte:

email: info@zkustozdrave.cz
tel.: +420 773 755 722 - koordinátorka projektu

 

Informace pro rodiče (na nástěnku)

Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.