*

TŘÍDNÍ KLIMÁČEK – ADAPTAČNÍ DEN III. – první ročník – střední škola, gymnázium a odborné učiliště

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA (základní školy)

Program trvá cca 6 vyučovacích hodin (jedna lektorka) a vyžaduje aktivní účast třídního učitele po celou dobu programu. Z důvodu efektivity programu je doporučena maximální účast žáků ve třídě.
TŘÍDY NELZE SLUČOVAT, VZDY MUSÍ BÝT ŽÁCI A JEJICH TŘÍDNÍ UČITEL!!!

Program byl vytvořen ve spolupraci se školním psychologem Mgr. Tomášem Tenklem.

Adaptační den je specifický kurz, který se zaměřuje na práci s nově vzniklým kolektivem. Klademe důraz na pozitivní interakci v rámci kolektivu a s třídním učitelem. Tvorba zdravého a bezpečného klimatu v kolektivu je předpokladem pro zdravý psychosociální vývoj žáků a žákyň. Bezpečné a zdravé prostředí je důležité pro efektivní učení a kritické myšlení.

Vstup na střední školu nebo gymnázium je velkou výzvou. Z žáků a žákyň se stávají studenti a studentky. Tvoří se zcela nový kolektiv. Struktura a fungování středních škol/gymnázií se od škol základních v mnoha ohledech liší. Je kladen velký důraz na samostatnost a osobní odpovědnost studentů. Bezpečné prostředí a zdravé třídní klima je důležitým aspektem pro efektivní přechod do role studenta.

 

Hlavní cíle:

 • Seznámení studentů v kolektivu
 • pozitivní interakce s třídním učitelem
 • individuální zvládání zátěžových situací
 • kolektivní zvládání zátěžových situací.

 

Kurz je rozdělený do 4 bloků:

 • blok 8:00 – 9:30 hodin
 • 9:30 – 9:45 hodin – přestávka
 • blok 9:45 – 11:30 hodin
 • 11:30 – 12:30 – pauza na oběd a odpočinek
 • blok 12:30 – 13:15 hodin
 • 13:15 – 13:30 – přestávka
 • blok 13:30 – 14:30 hodin 

Adaptační den je kurz, který realizujeme přímo u vás ve škole. Vnímáme důležitost rovných příležitostí ve vzdělávání pro studenty. Z toho důvodu je kurz připraven jednodenní a v prostorách školy.

Je možné využít prostoru třídy, tělocvičny nebo (když počasí dovolí) venkovní prostory školy. V rámci kurzu využíváme prvky zážitkové pedagogy a psychosociální aktivity s ohledem na věkovou skupinu žáků a žákyň.

Hodiny vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním. 


Partneři
Klepnutím zobrazíte partnery projektu


Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.