*

Edita Fejtková

Komplexní výcvik prevence – osvědčení o absolvování studia k výkonu specializačních činností – prevence sociálně-patologických jevů. Metodička primární prevence pro MŠ a ZŠ (prevence sociálně-patologických jevů). Studentka pedagogiky v Příbrami, DVPP a SSŠ Střed. Zkouška odborné způsobilosti ze školství, obecná a zvláštní část – Ministerstvo vnitra ČR.

Zaměření

  • Lektorka pro mateřské školy
  • Lektorka pro základní školy
  • Lektorka pro střední školy
  • Lektorka pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
  • Lektorka pohybových kurzů

Certifikáty

  • Referentka odboru školství pro MČ Praha
  • Školní metodik prevence na ZŠ a MŠ
Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.