*

V současné době není lektor aktivní

Mgr. Marie Ambrožová

Absolventka magisterského studia na Masarykově univerzitě v Brně - Speciální pedagogika, dále Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - Institutu mezioborových studií v Brně.

Zaměření

 • Lektorka pro mateřské školy
 • Lektorka pro základní školy
 • Lektorka pro střední školy
 • Lektorka pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
 • Lektorka pohybových kurzů
 • Lektorka programu Zdravé třídní klima

Certifikáty

 • Specializační kurz pro lektory - modelové situace a inscenační metody
 • Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Mentorské dovednosti
 • Komunikační dovednosti
 • Učitelka Tělesné výchovy, Přírodovědy, Prvouky, Informatiky, Enviromentální výchovy, apod.
 • Výchovný poradce, preventivní programy
Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.