*

Základní škola

Vzdělávací kurzy jsou přizpůsobené věku žáků. Výuka probíhá formou prezentací, kde se kombinují různé druhy výuky tak, abychom udrželi pozornost žáků. Nepostradatelnou částí výuky jsou praktická cvičení. Při tvorbě kurzů byl kladen důraz na to, aby obsahovaly co nejvíce témat z RVP a ŠVP. Kurzy splňují preventivní program škol vyžadovaný MŠMT. 

 
Druhy použité výuky
  • Metody slovní
  • Metody názorně demonstrační
  • Metody praktické
Formy použité výuky
  • Hromadná (frontální) výuka
  • Skupinová (kooperativní) výuka
  • Samostatná práce žáků a individualizovaná výuka
 

Rádi zapojíme Vaši školu do projektu Zdraví dětem a tím dáme možnost Vašim žákům stát se součástí uznávaného vzdělávacího programu, který jim poslouží pro jejich budoucí život.

------> OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝUKY PROJEKTU ZDRAVÍ DĚTEM <------

Kurzy

Informace pro rodiče (na nástěnku)

Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.