*

Střední škola

Vzdělávací kurzy jsou přizpůsobené věku studentů, zaměrujeme se na jejich potřeby a přání. Výuka probíhá formou prezentací, kde se kombinují různé druhy výuky tak, abychom udrželi studentovu pozornost. Nepostradatelnou součástí výuky jsou praktická cvičení doplněná o špičkový diagnostický přístroj Inbody 230. Při tvorbě kurzů byl kladen důraz na to, aby obsahovaly co nejvíce témat z RVP a ŠVP. Kurzy splňují preventivní program škol vyžadovaný MŠMT. 

 
Druhy použité výuky
  • Metody slovní
  • Metody názorně demonstrační
  • Metody praktické
Formy použité výuky
  • Hromadná (frontální) výuka
  • Skupinová (kooperativní) výuka
  • Samostatná práce žáků a individualizovaná výuka
 

Rádi zapojíme Vaši školu do projektu Zdraví dětem a tím dáme možnost Vašim studentům stát se součástí uznávaného vzdělávacího programu, který jim poslouží pro jejich budoucí život.

------> OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VÝUKY PROJEKTU ZDRAVÍ DĚTEM <------

Kurzy

Informace pro rodiče (na nástěnku)

Naši koordinátoři projektu Zdraví dětem Vás rádi ve stanovený termín kontaktují.
*
*
*
*
Vyžadujeme vyplněná všechna pole.